Medlemsvillkor för Birthday.se

Välkommen till Birthday, vi vet när dina vänner fyller år Birthday.se är till för dig som vill hålla koll på, och aldrig glömma, en födelsedag. Vi erbjuder en kombination av faktabaserad information om födelsedagar och namnsdagar, spännande kringtjänster och aktuella presenttips.

Följande villkor gäller för tillgång till och användande av denna webbplats. Genom att nyttja webbplatsen bekräftar du att du accepterar dessa villkor för användningen av innehållet på Birthday.se. Dessa villkor anges för användandet av samtliga tjänster och produkter som finns tillgängliga på Birthday.se, vilket innefattar även tjänster som tillhandahålls via samarbetspartners. Avvikelser från villkoren måste avtalas skriftligen för att bli gällande. Om du som användare inte accepterar att bli bunden av dessa villkor har du inte rätt att använda eller få tillgång till Birthday.se och dess tjänster. Det åligger dig som användare att löpande hålla dig uppdaterad med dessa villkor. Birthday.se ägs av Berlock Information AB, org.nr 556306-1695.

1. Medlemskap

Att bli medlem på Birthday.se är gratis. Den enda du behöver göra är att lämna vissa uppgifter om dig själv samt att acceptera att du kommer att följa våra medlemsvillkor. Medlemsskapet är personligt och gäller tillsvidare och du kan när som helst avsluta ditt medlemskap genom att maila supporten på [email protected] Följer du inte medlemsvillkoren kan ditt medlemskap avslutas med omedelbar verkan.

2. Personuppgifter

Birthday.se hanterar dina personuppgifter enlig GDPR. De uppgifter som behandlas är de du lämnar i samband med registrering i syfte att tillhandahålla och administrera ditt medlemskap på Birthday.se, men även uppgifter utöver detta som du som medlem valt att registrera. Birthday.se lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part men har rätt att överföra din information till ett övertagande bolag vid förvärv av Birthday.se eller Berlock Information AB.

Birthday.se följer tillämpliga lagar, branschöverenskommelser och förordningar. Information av det slag som du som användare genom dessa villkor berättigas att nyttja är reglerad i GDPR, kreditupplysningslagen, YGL (Yttrandefrihetsgrundlagen) och TF (Tryckfrihetsförordningen). Leverantör av personinformation är Checkbiz AB med org.nr 556821-3804.

Birthday.se använder så kallade cookies på webbplatsen vilket du som användare godkänner. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. Ibland använder vi tredjepartscookies från andra företag för att underlätta annonshantering och för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen. Vi använder ibland pixlar och genomskinliga gif-filer för att underlätta annonseringen på webben. Dessa filer kommer från vårt annonsnätverk och vår teknikleverantör. Filerna gör att annonssystemet känner igen cookies på din dator för att kunna förstå vilka annonser som ska visas eller vilka annonser som har visats i webbläsaren.

3. Länkning

Vi ser gärna att andra länkar till Birthday.se så länge det inte stör webbplatsens verksamhetssyfte och har ett icke-kommersiellt syfte. Det är inte tillåtet att länka på ett sätt eller i ett sammanhang som gör att Birthdays innehåll riskerar att missförstås eller missbrukas.

4. Webbplatsen

Birthday.se ska vara tillgängligt dygnet runt men kan mot förmodan drabbas av avbrott på grund av tekniska problem eller service. För att förbättra din användning av denna webbplats kan Birthday.se komma att göra ändringar. Birthday.se förbehåller sig rätten att, utan föregående upplysning, göra de förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagande av information på webbplatsen som vi anser nödvändiga.

5. Användning

Informationen som presenteras får inte kopieras, publiceras eller på annat sätt mångfaldigas utan vårt medgivande. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på webbplatsen tillgängligt för allmänheten via internet eller på annat sätt. Vid otillåten användning av innehållet på webbplatsen kan Birthday.se komma att vidta rättsliga åtgärder. Otillåten användning kan leda till böter eller fängelse i högst två år.

6. Ansvarsfriskrivning

Informationen som presenteras på Birthday.se har sammanställts från ett flertal olika källor vilka samtliga bedömts tillförlitliga. Birthday kan inte garantera uppgifternas innehåll eller dess beskaffenhet i övrigt. Berlock Information AB friskriver sig för ekonomiskt ansvar för direkt eller indirekt skada som grundar sig på användandet av Birthdays tjänster och information.

7. Immateriella rättigheter

Allt innehåll på Birthday.se ägs, om inte annat anges, av Berlock Information AB. Webbplatsens innehåll är i alla avseenden skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immateriella bestämmelser. Användare får inte använda webbplatsens innehåll på annat sätt än vad som anges i dessa Medlemsvillkor.

8. Tvist

Tolkning och tillämpning av dessa Medlemsvillkor skall ske enligt svensk rätt. Tvist avseende dessa villkor skall avgöras av allmän domstol, med svenska som språk och med Enköpings tingsrätt som första instans.